Rejestr wpłat

L.p. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejsocowść zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1. 2018.09.04 2018.08.31 Marek Jerzy Materek Starachowice 5 000,00 zł 5 000,00 zł -//-
2. 2018.09.17 2018.09.10 Michał Gawlik Starachowice 5 000,00 zł 5 000,00 zł -//-
3. 2018.09.19 2018.09.12 Michał Walendzik Starachowice 1 600,00 zł 1 600,00 zł -//-
4. 2018.09.21 2018.09.14 Michał Walendzik Starachowice 1 045,50 zł 2645,50 zł -//-
5. 2018.10.10 2018.10.09 Michał Walendzik Starachowice 900,00 zł 3545,50 zł -//-
6. 2018.10.18 2018.10.12 Krzysztof Dobrowolski Starachowice 3000,00 zł 3000,00 zł -//-